شماره تماس:0936.132.6598 / 023.3362.0994

آدرس:استان سمنان،شهرستان مهدیشهر ، میدان امام ،کوچه شهید متقی نسب،پلاک14

ایمیل: